136 THB.
BUY
# BOY LOVE NOVEL

Ancient magic doll

FILE TYPE : PDF FILE

PUBLISHER : Hermit Books

AUTHOR : wocho

RELEASE DATE : 11 Jan 2019

PAGE : 172 P.   SIZE : 3.9 MB.

UPDATE : 12 Oct 2019

RATING :

~0.00 Stars / 0 PEOPLES

SHARE :

โชคชะตาทำให้คยรักกลับมาเจอกันอีกครั้ง ‘เสี่ยวฮวาง’ ตุ๊กตาต้องสาปที่เคยถูกทำร้ายจนปิดหัวใจตัวเองมากกว่าร้อยปี ต้องมาทำหน้าที่เป็นครูสอนภาษาจีนให้ ‘พายุ’ หนุ่มฮอตยุคปัจจุบัน ความรู้สึกผูกพันที่ไม่ต้องการก่อเกิดขึ้นมาทีละนิด อยู่ด้วยกันก็มีเรื่อง ฮา ๆ ป่วน ๆ เข้ามาในชีวิตไม่เว้นแต่ละวันจนหลอมหัวใจเข้าด้วยกัน

REVIEW