239 THB.
BUY
# MAGAZINE

AWESOME MEN Issue 04 + Video

Exclusive Behind the scenes+ Exclusive Behind the scenes (15.05)

FILE TYPE : PDF FILE

PUBLISHER : Awesome

AUTHOR : Awesome

RELEASE DATE : 30 Nov 2018

RATING :

~4.50 Stars / 2 PEOPLES

SHARE :

PAGE : 223 P.   SIZE : 112 MB.

UPDATE : 27 Jun 2019

จะพาคุณไปสัมผัสความเซ็กซี่อีกมุมหนึ่งของนายแบบงานดีหุ่นแน่น @jab_panitan ที่กล้าพูดได้เต็มปากว่า size doesn’t matter จริงๆ (ขนาดตัวไม่สำคัญ เพราะความมันส์ขึ้นอยู่กับลีลา) พร้อมจัดเต็มทุกอารมณ์ร้อนได้แล้ววันนี้ *** หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเหมาะกับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ***

REVIEW