229 THB.
BUY
# NOVEL

สิ้นจำไม่สิ้นใจ

FILE TYPE : PDF FILE

PUBLISHER : Hermit Books

AUTHOR : มหัลคีตา

RELEASE DATE : 20 Dec 2019

RATING :

~0.00 Stars / 0 PEOPLES

SHARE :

PAGE : 284 P.   SIZE : 2.3 MB.

UPDATE : 20 Dec 2019

“ฉันจะดูแลนายเอง...” คำพูดของชายผู้หนึ่งที่ได้ให้ไว้กับชายความจำเสื่อมที่เขารับมาดูแล การปกป้อง ความเสียสละ คำสัญญาที่จะดูแลกันไปชั่วชีวิต “นายอย่าลืมฉันนะ”

REVIEW