599.00 THB.
# HEALTHY

โปรแกรมปั้นไหล่ Shoulder Specialization Program

FILE TYPE : PDF FILE

PUBLISHER : Fit Junctions

AUTHOR : ฟ้าใส พึ่งอุดม

RELEASE DATE : 29 May 2020

LANGUAGE : -

PAGE : 90 P.   SIZE : 5 MB.

UPDATE : 29 May 2020

RATING :

~0.00 Stars / 0 PEOPLES

SHARE :

โปรแกรมปั้นไหล่ให้กลม สวย ทนทาน ไม่บาดเจ็บ Shoulder Specialization (E-books) นักเรียนอีบุ๊คซื้อเก็บด่วน! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - เล่มนี้เน้น! - เล่นไหล่อย่างไร ให้สวย ไม่เจ็บ - เล่มเดียว 4 โปรแกรมครบสูตร - เพิ่ม Mobility ให้ไหล่ยืดหยุ่น - เพิ่ม Stability ให้ไหล่มั่นคง - วีดีโอคลาสสอนท่าเล่นไหล่เน้นๆ กว่า 20 คลิป - วีดีโอท่าอื่นๆ รวมกว่า 100 คลิป ความพิเศษในเล่มนี้! - รวมงานวิจัยและ Reference ทางวิทยาศาสตร์ ไว้มากกว่า 20 ชิ้น #คัดมาแต่สิ่งที่ทำแล้วได้ผล! - เล่มนี้สอน Anatomy ลงรายละเอียดลึกมากๆ อ่านแล้วเข้าใจเลยว่า หัวไหล่ทำงานอย่างไร บอกเลยว่าคุ้มมากๆ ไม่ควรพลาด นักเรียนอีบุ๊คซื้อเก็บด่วน!

REVIEW

Loading...