500.00 THB.
# HEALTHY

Essential Workout 40 ท่าเล่นแขน - ขา

FILE TYPE : PDF FILE

PUBLISHER : ฟ้าใส พึ่งอุดม

AUTHOR : ฟ้าใส พึ่งอุดม

RELEASE DATE : 5 Jan 2021

LANGUAGE : -

PAGE : 62 P.   SIZE : 6.98 MB.

UPDATE : 25 Jan 2021

RATING :

~0.00 Stars / 0 PEOPLES

SHARE :

4 โปรแกรม Essential Workout ให้เลือกซื้อและต้องมีให้ครบ! 1.Essential Workout 40 ท่าเล่นท้อง 2. Essential Workout 40 ท่าเล่นแขน - ขา 3.Essential Workout 40 ท่าเล่นหลัง  4. Essential Workout 40 ท่าเล่นหน้าอก     E-Book รวมท่าออกกำลังกาย Essential Workoutรวมให้ครบหลากหลายอุปกรณ์ และใช้ได้ตั้งแต่มือใหม่จนกล้ามใหญ่แข็งแรงรู้ทุกมุม ใช้ทุกอุปกรณ์ที่พบได้ทั่วไปเหมือนมี Dictionary ท่าออกกำลังกาย อ่านง่าย ใช้งานสะดวกหนังสือเล่มนี้ เหมาะกับใคร? - มือใหม่ ที่อยากเรียนรู้ท่าออกกำลังกายเฉพาะส่วน - ผู้ที่มีประสบการณ์ออกกำลังกายแล้ว แต่อยากเพิ่มทางเลือกให้มี Options ท่าออกกำลังกายมากขึ้น - ผู้ที่อยากเริ่มต้นเป็นเทรนเนอร์ หรือโค้ช ที่ต้องการเรียนรู้รายละเอียด ของท่าต่าง ๆ ลึกขึ้น - เทรนเนอร์ที่อยากได้ Reference และแนวทางในการสอนลูกค้ามีอะไรบ้าง?- รวมท่าออกกำลังกายรวมกว่า 40 ท่า - ทุกท่ามีคลิปอธิบายอย่างละเอียด - มีรายละเอียดกล้ามเนื้อที่ใช้งานจำนวน REPS / SETS - เทคนิคพิเศษ และจุดที่เน้น เพื่อให้ผู้อ่านที่เป็นเทรนเนอร์สามารถนำไปออกแบบเป็นโปรแกรมได้

REVIEW

Loading...