404.00 THB.
# BOY LOVE NOVEL

ทะเลสองฤดู

FILE TYPE : PDF FILE

PUBLISHER : Hermit Books

AUTHOR : Sevencats

RELEASE DATE : 10 May 2022

LANGUAGE : Localization ภาษาไทย

PAGE : 424 P.   SIZE : 6.09 MB.

UPDATE : 10 May 2022

RATING :

~0.00 Stars / 0 PEOPLES

SHARE :

Một người yếu đuối bên ngoài nhưng bên trong lại mạnh mẽ vô cùng. Đối với những người giả vờ mạnh mẽ Chỉ cần chọc vào bên trong, sẽ có vết nứt. Sự khác biệt bổ sung cho nhau tích cực và tiêu cực Nếu chúng gặp nhau, nó có thể trở thành giá trị trung bình và sự cân bằng Cả hai bên đang cố gắng tìm hiểu. Bởi đại dương bao la và hoang vắng chỉ có những mùa mang theo hơi ấm và giá lạnh. Ngay cả khi các mùa có thổi bay nhiệt độ đó nhưng cuối cùng hoàn nguyên trở lại đại dương ban đầu cho vĩnh viễn

REVIEW

Loading...